Toyota Innova

( Toyota )

Dài lọt lòng thùng: 

Toyota Fortuner

( Toyota )

Dài lọt lòng thùng: 

Toyota Yaris

( Toyota )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Hyundai Accent

( HUYNDAI )

Dài lọt lòng thùng: 

Hyundai Grand I10

( HUYNDAI )

Dài lọt lòng thùng: 

Hyundai Elantra New

( HUYNDAI )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Audi A3

( AUDI )

Dài lọt lòng thùng: 

Audi A4

( AUDI )

Dài lọt lòng thùng: 

Audi A5

( AUDI )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Mercedes-Benz C-Class

( MERCEDES )

Dài lọt lòng thùng: 

Mercedes-Benz E-Class

( MERCEDES )

Dài lọt lòng thùng: 

Mercedes-Benz S-Class

( MERCEDES )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Mazda 2

( MAZDA )

Dài lọt lòng thùng: 

Mazda 3

( MAZDA )

Dài lọt lòng thùng: 

Mazda CX-5

( MAZDA )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Chevrolet Colorado

( CHERVROLET )

Dài lọt lòng thùng: 

Chevrolet Trailblazer

( CHERVROLET )

Dài lọt lòng thùng: 

 

Lexus LS

( LEXUS )

Dài lọt lòng thùng: 

Lexus ES

( LEXUS )

Dài lọt lòng thùng: 

Lexus NX

( LEXUS )

Dài lọt lòng thùng: